AND
3 documents
return to data set
   
3 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Jin dai Zhongguo she hui de xin chen dai xie 近代中国社会的新陈代谢1992Chen, Xulu 陈旭麓
Jun shi jin dai hua yu Zhongguo ge ming 军事近代化与中国革命1994Feng, Zhaoji 冯兆基
Ju long de tui bian 巨龙的蜕变Jiang Zhushan 蒋竹山;Chen Junqiang 陈俊强;Li Junshan 李君山;Yang Weizhen 杨维真
   
3 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
© 2012 University of Bristol - Projet Director: Robert Bickers
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR HUMA-NUM
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.044s